Algemene Voorwaarden

1. Foto’s gemaakt door Peter Huyghe Fotografie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website en sociale media (facebook, instagram,…). Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. De boeking van een reportage bij Peter Huyghe Fotografie is definitief na betaling van een voorschot. Indien een reportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van een voorschot is er geen boeking.

3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken reportage datum, wordt een andere fotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het bedrag terugbetaald.

4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een reportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

5. Een reportage van Peter Huyghe Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de reportage (usb) koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

6. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

7. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.

8. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Contact